Barna Gergő

1978-ban születtem Zilahon. Ady Endre egykori iskolájában, a Wesselényi Kollégiumként ismert Elméleti Líceum matematika-fizika szakán érettségiztem 1997-ben. Egyetemi tanulmányaimat a Babes-Bolyai Tudományegyetem szociológia szakán végeztem 2002-ben, és államvizsgáztam 2004-ben. 1999-bem beiratkoztam a Babes-Bolyai Tudományegyetem pszichológia szakára is, amelyet 2004-ben végeztem el.

Geambașu Réka

Geambașu Réka

Geambașu Réka a Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet adjunktusa a „Babeș-Bolyai” Tudományegyetem keretében. 2002-ben szerezte szociológus diplomáját a BBTE-n, majd a következő tanévben két mesteri programot is elvégzett ugyanott: a Szociológiát és a Kulturális antropológia és multikulturális tanulmányok nevűt. A 2005/2006-os egyetemi évben Soros/FCO/Chevening ösztöndíjjal az Oxfordi Egyetemen végzett doktori kutatást, az oxfordi COMPAS intézethez csatlakozva. A magyarországi és romániai részidős munkát végző nők helyzetének összehasonlítására vállalkozó doktori disszertációját 2013-ban védte meg. Kutatóként az atipikus munkavégzés, a rugalmas foglalkoztatás, a nők helyzete, a társadalmi nem és munka, valamint vállalkozás témái foglalkoztatják. Több magyarországi ösztöndíj biztosított számára kutatási lehetőséget, legutóbb pedig az osztrák ERSTE Alapítvány támogatását élvezte 2013/2014-ben.

Horváth István

Horváth István

Iskolai tanulmányaimat 1972-ben Csíkszentsimonban kezdtem el, majd 1984-ben érettségiztem a csíkszeredai 2-es számú ipari, mai Joannes Kajoni szakközépiskolában.

Egyetemi tanulmányaimat 1987-ben a Kolozsvári Egyetem filozófia-történelem szakán kezdtem el, ahol 1989 őszén felvettem a szociológia szakirányt is. 1991-ben szereztem meg a filozófia-szociológia diplomát.

1991 őszétől, az akkor megalakuló kolozsvári szociológia tanszék gyakornokaként kezdtem el az egyetemi pályafutásomat a Babeș-Bolyai Tudomány egyetemen, az azóta is oktatott bevezetés a szociológiába és klasszikus szociológia elméletek tantárgyak szemináriumaival. Hamarosan rám bízták a tanrendbe akkor bevezetésre kerülő kisebbségszociológia tantárgyat is. Ez egybevágott az akkor körvonalazódó kutatási érdeklődéseimmel, meghatározva mindmáig a kutatói, publikációs és kutatási intézményszervező tevékenységemet.

Péter László

Péter László

Péter László, PhD, szociológus 1973-ban született Csíkszeredában. Jelenleg a BBTE Szociológia Tanszékének oktatója. Kutatási területei a társadalmi problémák-, illetve a labdarúgás szociológiája.

Tanulmányait a kolozsvári BBTE-n, a budapesti ELTE-n, az amerikai Yale University-n és a finnországi University of Jyväskylä-n végezte.

Szántó Zoltán Oszkár

Szántó Zoltán Oszkár

Szántó Zoltán Oszkár a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének egyetemi tanára (Ph.D., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest), az Egyetem volt általános rektorhelyettese (2012-2019), volt dékánja (2000-2004), jelenleg a Corvinus Institute of Advanced Studies (CIAS) vezetője, a Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont vezetője és kutatója.

 

Veres Valér

Veres Valér, habilitált egyetemi tanár, tanszékvezető, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének korábbi igazgatója (2012—2020), a Max Weber Társadalomkutató Alapítvány elnöke. Egyetemi tanulmányait a Babes-Bolyai Tudományegyetemen végezte, 1996-ban diplomázott szociológia alapszakon, magyar tagozaton, és 1997-ben mesteri fokozatot szerzett. 2004-ben kettős doktori fokozatot szerezett, az ELTE és BBTE Szociológia Doktori Iskoláiban, „Az erdélyi magyarok és románok nemzeti identitása a társadalmi rétegződés kontextusában” témában.